VB-Groep

Zoeken

Nieuws

Groot onderhoud in coronatijd

Al ruim zes jaar voert Huybregts Relou in nauwe samenwerking met andere partijen groot-onderhoudsprojecten uit voor…

Eerste Wkb-pilot groot onderhoud in Nederland

In Gemert is een allereerste Wkb-pilot uitgevoerd die betrekking heeft op groot onderhoud. Huybregts Relou sloeg de…

Circulaire samenwerking - Verduurzaming 48 appartementen

Niet alleen bij nieuwbouwprojecten waar eerst groots gesloopt wordt denken wij na over hergebruik van materialen. Ook…

Huybregts Relou vaste verduurzamingspartner WonenBreburg

Huybregts Relou en BAM Wonen zijn vaste partners voor het groot onderhoud en de verduurzaming van 50% van alle woningen…

De Haren is de ultieme samenwerk-renovatie

Begin april is de campagne Klaar is Case van start gegaan. We zijn verheugd dat ons groot onderhoud project De Haren…

Pagina's

Eerste Wkb-pilot in groot onderhoud

In 2023 treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Een wet die bewoners en gebruikers moet…

VB GO

Met VB GO ondersteunen wij met name woningcorporaties in hun groot onderhoud, door te kiezen voor een procesmatige en…

Renovatie & Onderhoud

Met name in de woningbouw ligt een grote opgave om woningen te onderhouden en te verbeteren, inclusief de…

Open sollicitatie

Werken bij Huybregts Relou? Dat kan! Steeds meer opdrachtgevers bouwen met Huybregts Relou aan een duurzame toekomst en…