VB-Groep

Jaarcijfers

Huybregts Relou maakt deel uit van VB Groep. VB Groep brak vier jaren op rij record na record wat betreft omzet, resultaat en marge. In 2022 is deze lijn deels doorgezet.

De omzet van de groep nam ten opzichte van 2021 met 8% toe, de balansratio’s en kengetallen zijn uitstekend en de orderportefeuille steeg met meer dan 10% naar €370 miljoen. In 2022 zijn de marges onder druk komen te staan door de enorme prijsstijgingen en schaarste aan arbeid en materiaal. Het resultaat voor belasting bedroeg €11,2 miljoen. In 2021 was dit €15,4 miljoen. Weliswaar een daling, maar niettemin een resultaat waar we enorm trots op zijn. Met een gezonde liquiditeitspositie en een solvabiliteit van 37% presenteert VB Groep zich onverminderd als een solide en betrouwbare partner. In de onderstaande afbeeldingen worden de jaarcijfers visueel weergeven.

VB Jaarbericht 2022 Mockup Grijs

Jaarbericht 2022

Benieuwd naar ons verhaal?