VB-Groep

Lidmaatschappen

Wij vinden het erg belangrijk dat we ons als organisatie blijven ontwikkelen en dat we de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid waarborgen. Daarom participeren we in diverse brancheverenigingen.

Onze lidmaatschappen

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. SBB voert taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Hierin werken leden samen binnen regio's en afdelingen, vakgroepen en contactgroepen.

Cirkelstad Eindhoven

In de regio Eindhoven werken we aan een regionale circulaire strategie van opdrachtgeverschap, in samenwerking met de markt en aan de hand van ‘Het Nieuwe Normaal’.

CorporatieNL

Met ons lidmaatschap doen we er alles aan om onze gezamenlijke missie te bereiken: ‘een thuis voor iedereen in 2030’.

Focus en Passie voor Techniek (FPvT)

Een programma in de Brainportregio met als doel meer jongeren te laten kiezen voor de technische beroepen in de regio.

Netwerk Conceptueel Bouwen

NCB brengt vraag en aanbod op het gebied van conceptueel bouwen samen met als doel om duurzaam en betaalbaar wonen haalbaar te maken.

RENDA

Het netwerk voor professionals in de sociale woningbouw.

Woningborg

Woningborg verzekert het risico van een aannemer die failliet gaat tijdens de bouw en zorgt dat de woning wordt afgebouwd of dat de reeds betaalde aanneemtermijnen worden terugbetaald.

WoningBouwersNL

WoningBouwersNL is een vereniging van woningbouwspecialisten. Zij hebben de expertise, het inzicht en het innovatieve vermogen om de woningmarkt naar een hoger plan te trekken, met oplossingen te komen voor het woningtekort en alle vraagstukken die daar omheen hangen.