VB-Groep

BIM

Een beter gebouw, beter gebouwd

Wij maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die moderne technieken ons bieden. Werken met BIM (Bouw Informatie Model) faciliteert in belangrijke mate een nieuwe en meer integrale manier van samenwerken tussen betrokken partijen. Hiermee wordt de communicatie en informatie-uitwisseling sterk verbeterd waardoor kosten worden bespaard en verbeteringen worden doorgevoerd vanuit een integrale benadering op basis van levensduurkosten; 'Total cost of ownership'. BIM zorgt dat alle van belang zijnde gebouwinformatie wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (minimaal 3D) model. Alle relevante partners die betrokken zijn, werken met continu gelijke informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt.

Voordelen BIM

  • Het bouwproces wordt virtueel in kaart gebracht en getoetst voor start bouw;
  • Het gebouw wordt beter geanalyseerd zodat ontwerpfouten en onvoorziene omstandigheden vooraf opgelost kunnen worden;
  • Verbetermogelijkheden en kostenbesparende mogelijkheden kunnen voorafgaand aan de bouw bepaald worden wat voordelen biedt voor zowel de klant, eindgebruiker en ons als bouwer;
  • Kwaliteitsbeheersing kan worden gewaarborgd;
  • Alle fases van het bouwproces worden in kaart gebracht en actueel gehouden. Van ontwerp- tot realisatie- tot gebruiksfase.
BIM biedt de perfecte kapstok om het werken met concepten te faciliteren. Dit gebeurt op een transparante manier middels ketensamenwerking.
Bas van der Zanden, Planontwikkelaar Groot Onderhoud

Wanneer wordt BIM toegepast?

Wij maken gebruik van BIM wanneer het toegevoegde waarde levert voor de klant, eindgebruiker of onze eigen processen. Wij brengen onze expertise bij voorkeur in vanaf de schets- of initiatieffase. BIM komt immers het best tot zijn recht middels een integrale aanpak met inzet van alle betrokken partners in het project.

Proces

Werken met BIM vraagt om een andere werkwijze dan een traditioneel achter elkaar geschakelde bouwketen. Iedere betrokken partij brengt expertise in, deelt kennis en is deelverantwoordelijk voor eigen inbreng in het digitale model. Hierbij hoort een transparante werkwijze en onderling vertrouwen. Op basis van de bouwprestatievraag van de klant wordt interactief aan de hand van de projectrandvoorwaarden het optimale project gesimuleerd. Wij streven ernaar om duurzaam samen te werken met vaste ketenpartners. De te maken projectafspraken leggen we vast in ons model BIM werkplan en protocol. Ook bij de ontwikkeling en toepassing van onze eigen VB Woonconcepten maken wij gebruik van deze werkwijze en BIM. De bouwconcepten worden projectoverstijgend, vraaggestuurd en proactief aangeboden in de markt.

Ervaring

Wij hebben inmiddels al vele projecten gerealiseerd met BIM. Onze BIM-specialisten zijn niet alleen geschoold in het werken met 3D modellen maar hebben ook praktijkervaring met het omschreven BIM proces in diverse projecten van verschillende aard.

Onze ambitie

Samen met onze partners bundelen wij onze kennis en ervaring op het gebied van BIM. Waar we de mogelijkheden in projecten zien om met BIM te werken, wordt er steeds getracht om grensverleggend meer intelligentie en verbeteringen in het model te borgen. De VB Woonconcepten worden momenteel volledig middels BIM uitgewerkt.