VB-Groep

Groot onderhoud in coronatijd

31 juli 2020

Al ruim zes jaar voert Huybregts Relou in nauwe samenwerking met andere partijen groot-onderhoudsprojecten uit voor WonenBreburg. Pakweg de helft van haar projecten brengt de Tilburgse woningcorporatie in aanbesteding op de markt. “Met name de grotere, voorspelbare werken,” meldt Feicko Kooistra. “Maar als die voorspelbaarheid wat minder is – bijvoorbeeld op technisch vlak of qua betrokkenheid en sentiment van bewoners – dan werken we graag samen met onze vaste partners BAM Wonen en Huybregts Relou.” Nu de coronacrisis nagenoeg alles wat voorspelbaar was, op losse schroeven heeft gezet, bewijst zich eens te meer de kracht van samen.

Onlangs werd een vijfjarig convenant voor continuering van de meerjarensamenwerking getekend. Kooistra, projectleider bij WonenBreburg: “Structurele samenwerking biedt ons de mogelijkheid om de bewonerstevredenheid verder te verhogen. We maken samen afwegingen rond belangrijke thema’s zoals betaalbaarheid en we proberen in het proces te innoveren waar we kunnen. Zo kunnen we op flexibele wijze inspelen op voorliggende uitdagingen.” Die uitdagingen zijn niet gering, nu de coronacrisis ook de bouwsector dwingt zich te bezinnen op ‘het nieuwe normaal’.

Groot onderhoud in Tuinzigt, hartje Breda

In oktober 2019 startte project Dijkplein; groot onderhoud van 68 na-oorlogse woningen in de typische volkswijk Tuinzicht, hartje Breda. Nieuwe daken, nieuwe dakkapellen, isolatie van spouwmuren en uitbouwen, HR++ glas, gasafsluiting voor het koken. In veel gevallen ook zonnepanelen en vernieuwing van toilet, badkamer en keuken. Een forse investering van zo’n € 75.000 per woning brengt het energielabel op A, verhoogt het wooncomfort voor de huurder en houdt diens woonlasten op een acceptabel niveau. Mark van Diessen, projectleider bij Huybregts Relou: “Binnen in de woning zijn onze mensen 15 dagen bezig. Normaal gesproken kunnen de werkzaamheden in bewoonde staat plaatsvinden. Zo zijn we begonnen en hebben we pakweg 2/3 van de 68 woningen kunnen opleveren. Maar vanaf 16 maart hebben we te maken met de strikte richtlijnen van het RIVM. Alle medewerkers zijn daarover geïnformeerd en op de werkplek worden ze daar op allerlei manieren voortdurend aan herinnerd. Samen met WonenBreburg hebben we heldere protocollen geschreven voor als onze mensen de woning in moeten. Voor hun eigen veiligheid én die van de bewoner. Maar bepaalde werkzaamheden kunnen gewoon niet conform de richtlijnen worden uitgevoerd als de bewoners thuis zouden zijn. Daarom hebben we gezamenlijk de oplossing bedacht om hen tijdelijk onder te brengen in een aantal ‘uitwijkwoningen’.”

Compleet ingerichte uitwijkwoningen

In de wijk staat een aantal reeds vernieuwde woningen leeg. Kooistra: “We hebben besloten deze niet meteen te verhuren, maar in te zetten als ‘rustwoning’. Ze zijn compleet ingericht, gestoffeerd en gemeubileerd door Moving-in, dus de mensen hoeven alleen maar wat persoonlijke spulletjes, een handdoek en toilettas mee te nemen om er overdag rustig en veilig te kunnen verblijven. Er is TV en ook internet, voor de thuiswerkers en de schooljeugd. ’s Avonds gaan de gasten weer naar huis om daar te slapen. Voor wie dat niet mogelijk is, richten we eventueel ook een slaapkamer in. Er zijn huurders die liever bij familie logeren en een enkeling zoekt de camping op; daardoor kunnen we met deze vier uitwijkadressen aan een blok van acht woningen doorwerken.”

De kracht van samen

Bewoners reageren positief. Ze hebben een plek waar ze veilig zijn en tot rust kunnen komen, terwijl ondertussen vaart wordt gehouden in het project dat hun een betere en fijnere woonomgeving oplevert. “Al is die vaart natuurlijk wel wat minder,” besluit Kooistra. “Volgens de oorspronkelijke planning zouden we eind mei klaar zijn, maar dat wordt waarschijnlijk oktober. Voor zover we in deze onzekere tijd dingen kunnen voorspellen. Dat maakt samenwerking nu extra belangrijk. Want wat er ook gebeurt, we kunnen snel en makkelijk schakelen om veilig ons gezamenlijke doel te bereiken: bewoners laten genieten van een duurzame, comfortabele en betaalbare woning.”

Professionalisering onderhouds/verduurzamingsproces

Om woningcorporaties in hun enorme verduurzamingsopgave te ondersteunen, ontwikkelde Huybregts Relou samen met collega-bedrijven binnen VB Groep het concept VB GO. VB GO garandeert opdrachtgevers een transparante, budgetgestuurde en bewonersgerichte aanpak voor hun verduurzamingsopgave. Door dit met vaste teams over meerdere jaren in één productiestroom te organiseren, wordt er op hoger niveau en met meer zekerheid samengewerkt. Hiertoe is een specifieke VB GO-afdeling ingericht, waarin alle noodzakelijke expertise en disciplines (inclusief huurderscoaches en communicatiemedewerkers) zijn vertegenwoordigd. Samen met de opdrachtgever maakt de planontwikkeling van Huybregts Relou meerdere varianten en projectscenario’s, om tot de beste projectaanpak te komen. Inmiddels worden al enkele duizenden corporatiewoningen in de VB GO-trein meegenomen.

VB GO

Met VB GO ondersteunen wij met name woningcorporaties in hun groot onderhoud, door te kiezen voor een procesmatige en programmatische aanpak.

Meer over VB GO