VB-Groep

Renovatie NOM-woningen Gemert

Plaats Gemert
Opdrachtgever Goed Wonen Gemert
Programma circa 40 woningen per jaar

Samen gefaseerd verduurzamen

Goed Wonen Gemert is een corporatie met een grote duurzaamheidsambitie. Een aantal jaren geleden besloot de organisatie haar woningbezit gefaseerd te verduurzamen. In 2018 zijn we een samenwerking aangegaan met de intentie om ongeveer 40 woningen per jaar te renoveren in Gemert en omliggende kerkdorpen. Uitgangspunt is dat de woningen gasloos worden met een niveau van nul-op-de-meter (NOM).

Gezamenlijke planontwikkeling

We werken nauw samen in de planontwikkeling en kijken hoe elke woning NOM gemaakt kan worden. Allereerst is een pilot uitgevoerd om samen te onderzoeken welke installaties het meest geschikt zijn voor de woningen. In het eerste blok woningen is bij iedere woning een ander systeem toegepast en dit is geëvalueerd om zo gezamenlijk de optimale keuze te kunnen maken. Gedurende de samenwerking worden er telkens nieuwe woningen (fases) aangewezen. Per fase wordt bekeken welke oplossingen nodig zijn om het NOM doel te bereiken.

Wat houdt de renovatie in?

Om een woning tot het niveau NOM te krijgen, is de complete schil van de woning luchtdicht gemaakt. Rondom de bestaande buitengevel is een nieuwe gevel met hoogwaardige isolatie aangebracht. Alle kozijnen en deuren zijn vervangen door kunststof kozijnen en deuren met triple glas. De dakpannen en de schoorstenen zijn vervangen door geïsoleerde stalen dakplaten en voorzien van zonnepanelen. Bij een luchtdichte schil is ventilatie essentieel. Hiervoor is mechanische ventilatie met wtw (warmteterugwinning) aangebracht. De CV-ketel is vervangen door een luchtwater warmtepomp. Elke installatie is geplaatst in een energiemodule: een kast die buiten naast de voordeur staat.

Impact voor bewoners

Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd in bewoonde staat en hierdoor heeft het een behoorlijke impact op de privacy en leefbaarheid van de bewoners. Dit vergt de nodige aandacht van het uitvoeringsteam. Zo worden er vooraf planningsgesprekken gehouden en worden de bewoners meegenomen in het proces door ze tijdig te informeren over de geplande werkzaamheden. Ook leggen we bewoners uit hoe ze met hun nieuwe energieneutrale woning en installaties om moeten gaan.

Prettige samenwerking

Door de gedeelde wens van continuïteit is een solide samenwerking ontstaan tussen Goed Wonen Gemert en Huybregts Relou. Zo is eind 2022 fase 7 afgerond en zijn er op dat moment 94 woningen verduurzaamd. Tegelijkertijd wordende processen voortdurend geoptimaliseerd voor de volgende fases, zowel in het voortraject, de uitvoering als de nazorg.

We zijn trots op het vertrouwen dat Goed Wonen Gemert in ons heeft gesteld en hopen deze prettige samenwerking nog lang door te zetten!

Pilot Wet Kwaliteitsborging

21 woningen (fase 5 en 6) uit deze totale opgave zijn onderdeel van de eerste Wkb-pilot tijdens groot onderhoud. Benieuwd naar onze ervaringen? Lees het artikel over de Wkb-pilot.

Lees meer

De fases tot dusver

Tot op heden zijn er 94 woningen verduurzaamd. Na een pilot van 4 woningen aan de Predikherenstraat in Gemert en 7 woningen aan de Boskant in Handel zijn 7 fases uitgerold:

  • Fase 1: 8 woningen Deel, Gemert
  • Fase 2: 6 woningen Prelaat Penningsstraat, Gemert
  • Fase 3: 10 woningen Valeriusstraat, Gemert
  • Fase 4: 19 woningen Jacob Catsstraat, Gemert
  • Fase 5: 7 woningen Rector Beversstraat, Gemert
  • Fase 6: 14 woningen Monseigneur Hilhorststraat, Gemert
  • Fase 7: 19 woningen Rector Klaassenstraat, Gemert