VB-Groep

Nieuwbouw Kloostervelden Sterksel

Plaats Sterksel
Ontwikkelaar CRA Vastgoed
Programma Zorgcomplexen, renovatie klooster en diverse marktwoningen

Hier vindt iedereen een thuis

Kloostervelden is een unieke wijk in het Noord-Brabantse Sterksel, omgeven door natuur en gebouwd rond een historisch kloosterhart. Hier wonen, leven en zorgen 500 mensen met en zonder handicap samen in kleinschalige woonmilieus. De dorpse sfeer past bij de belevingswereld van de cliënten van zorginstelling Kempenhaeghe en de diversiteit in type wijkbewoners draagt daaraan bij.

Op initiatief van Kempenhaeghe is de afgelopen jaren het voormalige instellingsterrein omgevormd tot een bijzondere woonwijk. De totale gebiedsontwikkeling, gestart in 2013, behelsde naast renovatie van het historische klooster, realisatie van 8 zorgcomplexen en zo’n 200 marktwoningen. Van die 200 woningen is 25% sociale woningbouw voor starters en alleenstaanden; de resterende 75% bestaat uit rijwoningen, tweekappers, levensloopbestendige woningen voor senioren, vrijstaande woningen en vrije kavels. Ze zijn voor het merendeel gerealiseerd door Huybregts Relou. De afrondende fasen 7A en 7B worden nu gebouwd door VB-collega Smeets Bouw. Ook de renovatie van het monumentale klooster en de zorgwoningen zijn door Huybregts Relou gerealiseerd.

Winnaar Brabantse Stijlprijs

Zorginstellingen, collega-ontwikkelaars, woningcorporaties … Met regelmaat brengen ze een bezoek aan Kloostervelden om te zien hoe het concept van omgekeerde integratie hier op succesvolle wijze invulling heeft gekregen. In 2021 won Kloostervelden de Brabantse Stijlprijs, een provinciale prijs die zich richt op de kwaliteit van de leefomgeving. Een stimulans voor nieuwe en originele woonprojecten van inwoners, woningcorporaties en zorginstellingen in Brabant.

Renovatie monumentale Klooster

Het monumentaal klooster en een kapel, Huize Providentia, herbergen na de renovatie diverse gemeenschappelijke voorzieningen: de dagbesteding voor de bewoners van Kempenhaeghe, een kinderdagverblijf, kantoren, gezondheidscentrum, vergaderruimten en een horecagelegenheid. Daarvoor kreeg het Klooster een frisse nieuwe look waarin de oude elementen bewaard zijn gebleven, werden de buitenkozijnen vervangen, is de spouw geïsoleerd, zijn luchtbehandelingskasten aanbracht voor meer comfort en werd het interieur vernieuwd.

Zorgwoningen

De cliënten van Kempenhaeghe – bewoners met epilepsie en een verstandelijke beperking – in Kloostervelden zijn aangewezen op een beschermde woonomgeving. Om een verantwoord leefklimaat met gezelligheid, levendigheid en geborgenheid aan deze groep mensen te bieden, werd de nieuwe wijk Kloostervelden gerealiseerd naar het concept van omgekeerde integratie. Oude zorgpaviljoenen verdwenen en voorzieningen werden deelbaar gemaakt. De nieuwe zorgwoningen en dagbestedingslocaties zijn opgenomen in het architectonische beeld van de wijk.

Aim2Flourish prijs

Met de realisatie van de zorgwoningen heeft Stichting Kempenhaeghe in 2018 een Aim2Flourish prijs gewonnen voor het terugdringen van ongelijkheid, het creëren van een duurzame gemeenschap en het faciliteren van een goede gezondheid.

Marktwoningen

De woningen zijn energiezuinig, duurzaam gebouwd volgens de laatste Energie Prestatie normen met een Energie Prestatie Coëfficiënt van 0,40. Op het dak van de woningen zijn PV-zonnepanelen voorzien. De woningen zijn aardgasloos en voorzien van een warmtepomp. Met deze installatie wordt warmte opgewekt voor de vloerverwarming en warmtapwater. De woonkamer en keuken zijn voorzien van vloerverwarming. De slaapkamers en onbenoemde ruimten met elektrische radiatoren. Daarmee is de woning volledig gasloos.

Anders bouwen

In 2012 raakte Huybregts Relou via CRA Vastgoed betrokken bij de bouw van Kloostervelden. We hebben van A tot Z alles gedaan, nieuwe gebouwen neergezet en een complete infrastructuur aangelegd. Dat wil zeggen: nieuwe wegen, een nieuwe riolering, nieuwe elektra en nieuwe data. Een uitdaging op zich. Maar de voornaamste uitdaging zat in bouwen ‘met de winkel open’. Kempenhaeghe was gewoon in gebruik, mensen werkten en woonden op het werkterrein. Dat vroeg extra aandacht op het gebied van hinderbeperking en veiligheid.

We hebben van de verschillende bouwblokken afgeschermde bouwplaatsen gemaakt die we buitenom konden bereiken. We begonnen de werkzaamheden op een later tijdstip, slopen als een afdeling naar de vrijetijdsbesteding was en zorgden ervoor dat de bouwvakkers hun radio’s niet op verschillende zenders en op volume tien hadden staan. Werkzaamheden werden afgestemd en met een reguliere nieuwsbrief werden mensen in de zorgclusters vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden. Zo wisten ook zij wat eraan kwam. Door rekening te houden met de omgeving bleef hinder voor bewoners beperkt.

Dankzij de goede samenwerking met Kempenhaeghe is de bouw goed verlopen. Wij zijn enorm trots op het resultaat dat we samen gerealiseerd hebben: een uniek wijk, een thuis voor iedereen.