VB-Groep

Innovatieve renovatie jaren ’60 woningen Woonpartners

4 juli 2023

Het was niet de eerste keer dat Woonpartners en Huybregts Relou met elkaar optrokken. “We hebben vaker samen mooie projecten gedaan en daar zijn we erg over te spreken,” vertelt Asli Saridayi, projectcoördinator Vastgoed bij de Helmondse woningcorporatie Woonpartners. “Wij vinden het belangrijk dat een aannemer kritisch met ons meedenkt. Daar zit immers de expertise die je nodig hebt als je nieuwe, innovatieve wegen inslaat.” En innovatief was de renovatie van de 30 duplexwoningen in Helmond-Oost absoluut!

Woonpartners - actief in Helmond – heeft in totaal zo’n 7.500 woningen in de portefeuille. De corporatie is druk bezig haar woningvoorraad te verduurzamen. In december 2022 startte de renovatie van 30 duplexwoningen uit de jaren ’60 aan de Margrietlaan en de Hortensialaan. Asli: “Het zijn compacte woningen die met een lage huurprijs bij uitstek geschikt zijn voor starters.”

Echte samenwerking

De woningen hadden nooit eerder een grondige renovatieslag ondergaan. Er moest het nodige gebeuren om ze aan de eisen van deze tijd te laten voldoen en een sprong te kunnen maken van energielabel E en conditiescore 3 naar label A en conditiescore 1 (wat gelijk staat aan nieuwbouw). De corporatie nam hiervoor na aanbesteding Huybregts Relou in de arm.

Projectleider Jaime Christianen licht toe. “Vanuit een soort bouwteam hebben we met de opdrachtgever gekeken wat er kon op het gebied van prijs, kwaliteit en duurzaamheid. Met de gemaakte keuzes hebben we samen het hele plan een kwaliteitsboost kunnen geven. Huybregts Relou deelt met haar zusterbedrijven binnen VB Groep alle kennis en kunde, alle ervaring en innovaties op het gebied van groot onderhoud en verduurzaming in de aanpak VB GO. Vanuit die gebundelde expertise hebben we ook bij dit project echt toegevoegde waarde kunnen inbrengen. Wat dat betreft is Woonpartners een ideale opdrachtgever, die open staat voor samenwerking, advies ter harte neemt en zich inspant om van en met elkaar te leren. Op die manier kom je samen verder.”

Van en met elkaar leren. Zo kom je verder.
Jaime Christianen, Projectleider

Duplexwoningen totaal vernieuwd

De 30 duplexwoningen zijn totaal vernieuwd. De houten vloer op de begane grond is vervangen door een goed geïsoleerde betonvloer. Badkamer, keuken en toilet zijn vervangen. Asbest werd gesaneerd, spouwmuren nageïsoleerd, gevels gereinigd en voegwerk hersteld en bestaande kozijnen werden vervangen door kunststof. Om contactgeluid tegen te gaan stelde Huybregts Relou een alternatieve oplossing voor het plafond van de benedenwoningen voor. Op het dak zijn nieuwe dakplaten met een hoge Rc-waarde gelegd, nieuwe dakpannen en hier en daar werd een laatste schoorsteen (inclusief onderliggende schouw) verwijderd. “Forse bouwkundige ingrepen,” gaat Asli verder. “Maar ook installatietechnisch bleef nauwelijks iets bij het oude. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor Woonpartners. Uit maatschappelijk oogpunt uiteraard, maar óók om de energiekosten voor onze huurders zo laag mogelijk te houden. We hebben de woningen daarom volledig gasloos gemaakt en overgeschakeld op all electric. De stroom wordt voor een groot deel opgewekt door de nieuwe zonnepanelen op het dak. De traditionele radiatoren hebben plaatsgemaakt voor hypermoderne infraroodpanelen in alle ruimten. Zo’n infraroodpaneel is erg zuinig en nagenoeg onderhoudsvrij, maar het vraagt wel gewenning. De temperatuur wordt namelijk heel geleidelijk op- en afgebouwd. Daar moet je dus op een andere manier mee omgaan dan met de oude vertrouwde CV. En omdat je zonnepanelen niet altijd evenveel produceren, moet je ook rekening houden met schommelende energiekosten. We blijven onze huurders daar goed over informeren en adviseren.”

Energieopslag in thermische batterij

Ook de nieuwe warmwatervoorziening is even wennen voor de bewoners. Daarvoor is in elke woning een thermische batterij geplaatst. Jaime: “Die technologie was voor Woonpartners, maar ook voor ons vrij nieuw en we hebben daar samen veel over geleerd. Zo’n thermische batterij, een nagenoeg geluidloos en heel compact apparaat dat makkelijk in een kast past, bevat anorganisch zout. Dat zout wordt hier via het elektriciteitsnet – in principe kan dat ook via zonnepanelen – opgewarmd tot een temperatuur waarbij het vloeibaar wordt; 70 graden. Zodra de bewoner de warmwaterkraan opendraait, koelt het zout weer af naar zijn vaste vorm. Met de energie die daarbij vrijkomt, wordt het water verwarmd. Een thermische batterij werkt uitermate efficiënt, is makkelijk te installeren en nagenoeg onderhoudsvrij. Maar omdat het apparaat tijd nodig heeft om weer op te warmen, ben je na pakweg 15 minuten door je warmwatervoorraad heen. Voor een een- of tweepersoonshuishouden is dat geen probleem, als je er maar rekening mee houdt.”

Thermische batterij

Thermische batterij en mechanische ventilatie

Infraroodpanelen

Infraroodpanelen ter vervanging traditionele radiatoren

Volledig circulaire keuken

Een derde grote aanpassing op installatietechnisch gebied, was de vervanging van mechanische ventilatie door een duurzame WTW-installatie. Duurzaamheid is eveneens uitgangspunt voor de samenwerking met Chainable, leverancier van een volledig modulaire en circulaire keuken. Asli: “Het zijn keukens die je makkelijk en snel kunt installeren, waarbij het bestaande tegelwerk gewoon kan blijven zitten. De kastjes worden in een stalen rek gehangen, zodat de opstelling later moeiteloos kan worden aangepast of verplaatst. De keukens gaan lang mee en zijn volledig gemaakt van spaanplaat-afval. Er hoeft geen boom voor te worden gekapt. Sterker nog: voor elke keuken plaatst de fabrikant 24 nieuwe bomen.”

Circulaire keuken

Volledig circulaire keuken i.s.m. Chainable

Circulaire keuken

Logeerwoningen

Een ingrijpende renovatie als deze kan natuurlijk niet in bewoonde staat plaatsvinden. Woonpartners richtte daarom een aantal woningen in, waar bewoners een viertal weken konden logeren. April 2023 konden de laatste huurders weer terug naar hun vertrouwde, maar vernieuwde thuis.

Upgrade voor de hele wijk

Wat Woonpartners nu nog te doen staat, is een herinrichting van de buitenruimte, licht Asli tot slot toe. “We knappen de voortuintjes op en nemen ook het onderhoud op ons. De achtertuinen, sommige wel 15 meter diep, worden flink ingekort. Iedereen heeft straks een privéruimte van zo’n 3 meter diep en de rest richten we in als een aantrekkelijke, groene ontmoetingsplek. Zo ontstaat er een mooi totaalplaatje. Daar gaat de hele buurt op vooruit!”

Innovatieve renovatie Margrietlaan Helmond

Groot onderhoud aan 30 duplexwoningen in opdracht van Woonpartners.

Bekijk het project

VB GO

Met VB GO ondersteunen wij met name woningcorporaties in hun groot onderhoud, door te kiezen voor een procesmatige en programmatische aanpak.

Meer over VB GO