VB-Groep

Huybregts Relou vaste verduurzamingspartner WonenBreburg

24 maart 2022

Huybregts Relou en BAM Wonen zijn vaste partners voor het groot onderhoud en de verduurzaming van 50% van alle woningen van WonenBreburg. Met de samenwerking gaat WonenBreburg een stap verder dan veel andere corporaties doen, zeggen de bouwbedrijven. “Er spreekt groot vertrouwen uit.”

Veel woningcorporaties kennen vormen van samenwerking, maar er zijn er maar weinig die het net als WonenBreburg inmiddels al zo’n tien jaar hebben verankerd in de organisatie, zegt projectleider Mark van Diessen van Huybregts Relou. “Wat ik sterk aan deze aanpak vind, is dat WonenBreburg dit concept tot wasdom heeft gebracht en continuïteit heeft gegeven. Het is heus niet altijd zonder slag of stoot verlopen. Maar iets moet eerst schuren wil het glanzen. We leren voortdurend van elkaar.”

WonenBreburg besloot zo’n tien jaar geleden bij 50 procent van het groot onderhoud te opteren voor samen-werking, aldus projectleider groot onderhoud Feicko Kooistra. “We wilden daar continuïteit in brengen”, zegt hij. “Met twee vaste partners hoopten we een treintje aan projecten te kunnen realiseren. Als het ene project klaar was, dan stond het volgende in de steigers om te worden opgepakt. Zo sloten we stagnatie zoveel mogelijk uit. Wij vonden het buitengewoon belangrijk dat het zou doorlopen. Aanbestedingen kunnen soms grillig verlopen, dan heb je die zekerheid niet.”

Zekerheid

Volgens projectleider Renovatie op Maat Yvo Franssen van BAM Wonen werpt die aanpak naar twee kanten vruchten af. “WonenBreburg heeft de zekerheid van continuïteit en een strakke doorloop, ook in een situatie als nu, met een krappe arbeidsmarkt. Maar dat geldt ook voor ons. Er is niet voortdurend alleen maar de focus op de prijs, maar op het integrale resultaat. We proeven het vertrouwen. Daardoor ontstaat een geheel andere manier van samenwerken. Je kent de kaders, daarbinnen kan iedereen zijn of haar expertise kwijt.”

“Ik noem het bouwteam-plus”, vult zijn collega en projectmanager Renovatie op Maat Cristel Jacobs van BAM Wonen aan. “De zekerheid is prettig. Je kunt ver van tevoren voorbereiden en plannen. Zo zijn we nu bezig met een project dat in mei 2023 start. Dat geeft ook de gelegenheid onderaannemers goed in het traject mee te nemen. Dat niet alleen de prijs doorslaggevend is en je aan zoveel andere aspecten tijd en aandacht kunt geven, maakt ook dat je in alle opzichten veel meer bent gericht op kwaliteit. Het beste product, voor de beste prijs, met een hoge bewoners,- klant- en teamtevredenheid.”

Commitment

Daar komt bij dat de aanpak richting onderaannemers nou nét dat beetje extra geeft om ze in tijden van hoogconjunctuur bij de les te houden, weet planontwikkelaar groot Onderhoud Bas van der Zanden van Huybregts Relou. “Het is in deze tijd van marktgekte, met een hausse aan opdrachten en een krappe arbeidsmarkt, bij tijd en wijle best lastig om alle partijen gemotiveerd te houden. Maar de zekerheid die WonenBreburg ons verschaft en die wij weer aan onze eigen partners kunnen bieden, creëert wél commitment. ‘Ah, WonenBreburg’. Dan gaan ze tóch even rechtop zitten, gaan ze tóch aan de slag om een goed plan te maken.”

Het is samenwerken op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen, vult Mark van Diessen aan. “Het is een ongelooflijk plezierige manier van samen optrekken, waarin we onze toegevoegde waarde veel meer kunnen laten zien dan in projecten die worden aanbesteed. Dan ga je misschien eenmaal met een partij in zee en daarna nooit meer. Je bent weg voor je elkaar hebt leren kennen. Hier is het leren, leren, leren. Je pikt dingen op, krijgt kennis en begrip. Je ziet dingen waarmee je in de samenwerking met andere corporaties je voordeel weer kunt doen. Ik vind het prachtig. En ik ben trots dat we dit samen tot stand hebben gebracht.”

Het is een ongelooflijk plezierige manier van samen optrekken, waarin we onze toegevoegde waarde veel meer kunnen laten zien
Mark van Diessen, Projectleider

Experimenteren

Er is binnen de samenwerking bovendien ruimte om te experimenteren en daarmee ook om te innoveren, aldus Bas van der Zanden. “Als elk experiment een succes moet zijn, dan ga je nooit meer experimenteren. Wij leren hier dingen die we elders inzetten en waarmee we ook daar weer relaties versterken. We hebben in de keuken mogen kijken bij besluitvorming. Dat is iets volstrekt unieks. Bovendien getuigt het van ongelooflijk veel lef.”

De samenwerking is dan ook beslist iets om te koesteren, om vast te houden, aldus Yvo Franssen. “Er is veel ruimte om dingen uit te proberen, je hoeft niet bang te zijn dat je je vingers brandt. En uiteindelijk betaalt zich dat ook weer uit.”

Een absoluut pre is de actieve betrokkenheid van WonenBreburg bij de bewonerscommunicatie, zegt Cristel Jacobs. “Ook hierbij werken we als één team samen. Samen met het wijkteam van WonenBreburg begeleiden we de bewoners zowel in de voorbereiding als tijdens de realisatie van de werkzaamheden. Groot onderhoud in bewoonde staat heeft veel impact. Dankzij onze gezamenlijke aanpak zijn we telkens weer in staat een hoge bewonerstevredenheid te halen.”

Voeling

Die actieve betrokkenheid van de corporatie heeft een reden, zegt Feicko Kooistra: “Wij gebruiken het groot onderhoud graag om bij de huurders achter de voordeur te kijken. Zo hopen we de bewoners te leren kennen en voeling met ze te houden. Bovendien is het prettig om samen op te trekken. Als ergens op de lijn ruis ontstaat, dan kun je samen snel in actie komen.”

Ook volgens hem heeft de samenwerking zich meer dan bewezen. “Natuurlijk, het blijft een zakelijke verstandhouding waar we kort op zitten in de vorm van directie- en stuurgroepoverleg en inhoudelijke afstemming. Maar de conclusie is dat dit goed werkt en wij vinden dat belangrijk. Groot onderhoud, verduurzaming: het vraagt veel van onze huurders. Dan is het belangrijk dat er partners op zitten waarvan je weet dat je ervan op aan kunt en dat er zorgvuldig met onze klanten wordt omgesprongen.”

Bron: Insights WonenBreburg

Meer weten over VB GO?

Met VB GO ondersteunen wij met name woningcorporaties in hun groot onderhoud, door te kiezen voor een procesmatige en programmatische aanpak.

Lees meer