VB-Groep

Nieuwbouw Kentalis de TaalSter Nijmegen

Plaats Nijmegen
Opdrachtgever Stichting Kentalis Onderwijs
Programma Nieuwbouw en uitbreiding lokalen
Bekijk alle gegevens

Nieuwbouw in drie fases terwijl school operationeel is

In Nijmegen is de school "de TaalSter" gerealiseerd. Deze school is onderdeel van de Koninklijke Kentalis. Deze organisatie ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn, of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben.

Het project bestond uit 3 fasen die tegelijk uitgevoerd werden. Fase 1 was een uitbreiding bestaande uit 4 lokalen met bijbehorende verkeers- en toiletruimten. Fase 2 was het slopen van de bestaande midden kern. Deze werd herbouwd met 2 bouwlagen. In deze fase bevonden zich de personeelsruimte en vergaderruimtes. Fase 3 was het vervangen van 2 noodlokalen door 2 nieuwe lokalen.

De grootste uitdaging tijdens dit project was dat een groot gedeelte van de school gedurende de uitvoering door bleef draaien. Dit vroeg dus extra aandacht voor veiligheid en communicatie met de school over de uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast moest er rekening worden gehouden met de aan- en afvoer van de materialen in combinatie met het halen en brengen van de leerlingen.

De lokalen zijn in juli 2022 opgeleverd. In het najaar van 2022 zijn de overige bouwdelen opgeleverd.

Projectdetails

Plaats Nijmegen
Opdrachtgever Stichting Kentalis Onderwijs
Programma Nieuwbouw en uitbreiding lokalen