VB-Groep

Wilhelminahaven: een bijzonder woningbouwproject in Oosterhout

4 april 2024

Op het voormalige Philipsterrein in het Noord-Brabantse Oosterhout, waar ooit de bekende PDM cassettebandjes werden gemaakt, heeft bouwbedrijf Huybregts Relou in opdracht van woningcorporatie Thuisvester en ontwikkelaar Zeeman Vastgoed een bijzonder woningbouwproject gerealiseerd: Wilhelminahaven.

“Het was een bijzondere opdracht”, herinnert Rob Toll zich. Hij was de afgelopen drieënhalf jaar projectleider van het project Wilhelminahaven en heeft alle ins en outs nog scherp op zijn netvlies staan. Afgelopen december werd de laatste woning opgeleverd. “Een van de uitdagingen was dat we midden in de coronatijd begonnen, met alle beperkende gevolgen van dien. Vervolgens kregen we te maken met prijsstijgingen van bouwmaterialen door de Oekraïneoorlog. Maar we hebben, in uitstekende samenwerking met de opdrachtgevers en de onderaannemers, het project binnen de afgesproken kaders voltooid.”

Wadi’s

Een andere bijzonderheid was de ongelijkheid van het terrein: het bevatte namelijk diverse hoogteverschillen. Hierdoor heeft elk huis een andere peilhoogte gekregen. Rob Toll legt uit: “Er is afgezien van traditionele rioleringen, om het milieu tegemoet te kunnen komen. De ontwikkelaar heeft onder meer enkele wadi’s aangelegd om het regenwater af te kunnen voeren.” De lichte hoogteverschillen en de groene wadi’s hebben Wilhelminahaven daarbij een heel speels karakter gegeven.

We hebben in uitstekende samenwerking het project binnen de afgesproken kaders voltooid.
Rob Toll, Projectleider

Zowel huur als koop

Het project omvatte twee fasen en in totaal 188 woningen. Het zijn zowel koop- als huurwoningen geworden voor diverse doelgroepen: 148 nieuwbouwwoningen in de eerste fase waarvan 82 appartementen en 66 grondgebonden woningen. In de tweede fase zijn er naast 5 wadi-woningen ook 35 woningen met dezelfde architectuur als de 66 woningen van de eerste fase gebouwd. Rob Toll: “De wadi-woningen staan met hun voet in de wadi’s in het plan. Het hoogteverschil is opgevangen door betonnen wanden te plaatsen op een strokenfundering, om zo aan het straatniveau te komen.”

Kwaliteitsborging

De 24 huurwoningen in de eerste fase voldoen aan hoge eisen op het gebied van thermische isolatie en luchtdichtheid. Zowel de appartementen als de woningen zijn volledig in BIM uitgewerkt en zijn vooruitlopend op de nieuwe Wet Kwaliteitsborging gebouwd en door Huybregts Relou zelf gecontroleerd.

Bron: Thuisvester Insights Magazine

Wilhelminahaven Oosterhout

Meer weten over de bouw van dit project?

Bekijk projectpagina