VB-Groep

Trots op ons resultaat in de Cobouw50!

28 november 2022

Cobouw stelt jaarlijks een top 50 samen van de grootste bouwers van het land. Dit jaar staan wij met trots op plek 30 in de Cobouw50! Met mooie projecten in het vooruitzicht en een gezonde solvabiliteit, vermogens- en liquiditeitspositie hebben we er vertrouwen in dat we deze lijn in de toekomst kunnen voortzetten. Onze plek hebben we te danken aan onze mensen, bestaande en nieuwe relaties en opdrachtgevers met wie we deze mooie projecten mogen realiseren.

Trots!

De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet. Als familiebedrijf zijn we trots dat we samen bouwen aan een duurzame toekomst en we wederom een stevig gevestigde plek in de Cobouw50 hebben gerealiseerd.

Het speelveld waarop wij als ontwikkel- en bouwpartner acteren, is altijd in beweging. Dit jaar is wederom een turbulent jaar met sterke economische invloeden als gevolg van de situatie in Oekraïne, lange levertijden, schaarste van producten en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.

In deze dynamiek bewegen wij als organisatie mee. Aanpassen, bijsturen en continueren, maar met behoud van het fundament waarop dat succes is gebouwd. Solide, duurzaam en partnerschap zijn en blijven de pijlers onder VB Groep.

Bekijk de volledige lijst op de website van Cobouw.