VB-Groep

Samenwerkings-convenant voor vijf jaar tussen WonenBreburg & Huybregts Relou

31 maart 2021

De renovatietrein die de Nederlandse corporatiewereld heeft ingericht om haar enorme verduurzamingsopgave te kunnen vervullen, is door corona op veel plaatsen tot stilstand gebracht. Maar niet bij WonenBreburg. Enige vertraging is onvermijdelijk, maar met haar vaste samenwerkingspartners Huybregts Relou en BAM Wonen, weet de Bredase/Tilburgse woningcorporatie de vaart er aardig in te houden. “Doordat we al in het allereerste stadium van een project met elkaar aan tafel zitten, zijn we in staat de boel op de rails te houden,” legt manager vastgoedprojecten Nina Viegers uit.

Slimme keuze tweesporenbeleid

Met circa 27.000 woningen in de portefeuille behoort WonenBreburg tot de grootste woningbouwverenigingen in Tilburg en Breda. Afgelopen januari tekenden de corporatie, BAM Wonen en Huybregts Relou een samenwerkingsconvenant van 5 jaar waarin ongeveer de helft van de woningen die in deze periode aan verduurzaming/grootonderhoud toe zijn, worden ondergebracht. In feite is dat een continuering van een samenwerking die al bijna 10 jaar bestaat. Continue verbetering, verlaging van de integrale kostprijs en optimalisatie van het onderhoudsproces liggen aan die samenwerking ten grondslag. “Toch willen we niet alle woningen aan vaste partners toekennen,” licht Nina toe. “Onze ambitie is zo’n 500 woningen per jaar te renoveren. Dat is een fikse opgave. Uit oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap bieden we ook andere Brabantse bouwbedrijven de kans zich hiervoor in te schrijven. Daar komt bij dat we met dit tweesporenbeleid in staat zijn projecten met elkaar te vergelijken en ook andere methodieken en processen van andere partijen kunnen blijven volgen.”

Ketensamenwerking als het spannend wordt

Een van de projecten die Huybregts Relou recent opleverde, is Tuinzigt in Breda. Hier kregen 68 naoorlogse woningen een grondige grootonderhoudsbeurt. Nieuwe daken, nieuwe dakkapellen, isolatie van spouwmuren en uitbouwen, HR++ glas, gasafsluiting voor het koken en in veel gevallen ook zonnepanelen en vernieuwing van keuken, badkamer en toilet. Dat betekende voor WonenBreburg een gemiddelde investering van zo’n € 85.000 per woning; een bedrag dat ook bij andere projecten gangbaar is. Een aantrekkelijke vijver om in te vissen, weet Nina. “We zien dat steeds meer bouwbedrijven zich specialiseren in grootonderhoud/verduurzaming in bewoonde staat. De meeste hebben hun processen goed op orde en daar brengen wij onze meer ‘voorspelbare’ projecten dan ook met alle vertrouwen onder. Maar zodra er op een of ander vlak een bijzondere uitdaging of onbekendheid ligt, pakken we een project bij voorkeur op in de keten, met vaste partners. Zo is Tuinzigt een typische volkswijk, met alle uitdagingen van dien. Een ander project dat we met ons vaste team aanpakken, is de Kruidenbuurt in Tilburg. Daar worden 200 eengezinswoningen bij het grootonderhoud afgekoppeld van het gas en aangesloten op stadsverwarming. Dat is nieuw voor ons, nieuw voor Huybregts Relou en ook nieuw voor de leverancier van die stadsverwarming, Ennatuurlijk. In een dergelijke situatie is het een enorm voordeel dat je al in de allereerste fase, bij de vroegste voorbereiding, met elkaar aan tafel zit om je kennis en ervaring te delen. Dat je samen kijkt hoe de opgave er precies uitziet en hoe je die het beste kunt aanpakken.”

VB GO: professionalisering groot onderhoud

Om toenemende professionalisering en innovatie van het grootonderhoudsproces te borgen, werkt Huybregts Relou intensief samen met haar zusterbedrijven binnen het concept VB GO. Een concept dat opdrachtgevers een transparante, budgetgestuurde en bewonersgerichte aanpak garandeert. Die bewonersgerichtheid is uitermate belangrijk, benadrukt Nina. “Om huurders zo min mogelijk overlast en stress te bezorgen, kun je ze beter in één keer korte tijd flink ‘lastigvallen’, dan de boel over langere tijd uit te smeren. Maar dan moet je wel duidelijk zijn en kunnen zeggen ‘binnen 15 of 20 dagen zijn de werkzaamheden klaar’. Zo’n belofte kun je alleen waarmaken als je als team goed op elkaar bent ingespeeld. Als je de zaken goed voorbereidt en je precies weet wat je aan elkaar hebt. Dat wéten we bij Huybregts Relou. Het is een door en door betrouwbare partner die proactief met ons meedenkt en altijd op zoek is naar verbeteringen en kansen.”

Inzet van uitwijkwoningen

Een overtuigend voorbeeld van dat laatste is de inzet van uitwijkwoningen in Tuinzigt. Het project startte in oktober 2019 en liep voortvarend, maar de werkzaamheden – in bewoonde staat – kwamen in maart door de RIVM-maatregelen onder druk te staan. Huybregts Relou schreef samen met WonenBreburg praktische protocollen om de veiligheid van bewoners en vaklieden te waarborgen. Én er werd besloten om een aantal uitwijkwoningen in de wijk in te zetten, waar bewoners overdag kunnen verblijven. “Compleet ingericht, gestoffeerd en gemeubileerd door Moving-in. Voorzien van alle gemakken en uiteraard van goede wifi-verbinding, zodat thuiswerkers en schooljeugd hier goed vooruit kan. ’s Avonds gaat gewoon iedereen weer naar huis.” Huybregts Relou had al eerder ervaring opgedaan met het inzetten van uitwijkwoningen, bij projecten elders. “Voor ons is dit de eerste keer en het bevalt uitstekend,” voegt Nina toe. “En het belangrijkste: het bevalt ook onze huurders!”

Focus op gemeenschappelijk doel

Zoals gezegd, enige vertraging is door de coronacrisis onvermijdelijk en de aan bewoners toegezegde termijn van 15 of 20 dagen is niet helemaal haalbaar. Maar met een ononderbroken proces van twee projecten in voorbereiding en een in uitvoering, rijdt de trein wel door. “Omdat we als een hecht team samenwerken,” besluit Nina. “Ieder over zijn eigen belangen heen stappend, de pijn – extra kosten en tijd – samen delend, gefocust op een gemeenschappelijk doel.” Een overtuigende bevestiging van het motto ‘resultaat komt samen’.

VB GO

Met VB GO ondersteunen wij met name woningcorporaties in hun groot onderhoud, door te kiezen voor een procesmatige en programmatische aanpak.

Meer over VB GO