VB-Groep

Aanpak VB GO

Maatwerk vanuit een vast proces

VB GO is een procesmatige aanpak die altijd op maat wordt ingevuld. Zo veel mogelijk afgestemd op de bewonersgroep, haar wensen en verwachtingen. En uiteraard afgestemd op de ambitie van de corporatie, de mogelijkheden en beperkingen van de woning. We zijn niet gebonden aan standaard technieken of concepten. Prefab oplossingen kunnen efficiƫnt zijn en overlast voor bewoners verminderen, maar zijn nooit een doel op zich.

Kortom, we ontwikkelen een maatwerk projectplan. Maar de route daar naartoe kent wel een aantal vaste processtappen. Stappen die we samen met de opdrachtgever doorlopen, om zo het hele traject zo efficiƫnt, duurzaam, kosteneffectief en vooral ook zo bewonersgericht te laten verlopen.

Procesmatige aanpak

1. Visie

Proces: Visie

In deze eerste stap nemen we met de corporatie haar ambities door en stemmen het planontwerp hierop af. Welke rol wil zij spelen in de stad, de wijk? Wat wil zij betekenen en hoe wil zij gezien worden?

2. Strategiebepaling

Proces: Strategiebepaling

Op basis van de visie en prestatie-eisen wordt er in een paar stappen een praktische vertaalslag gemaakt naar een voorkeurscenario.

3. Initiatie en ontwerp

Proces: Initiatie

Het gekozen scenario wordt verder technisch en sociaal uitgewerkt in een maakbaar planontwerp met draagvlak voor de bewoners. Bij voorkeur wordt er in deze stap ook een proefwoning gerealiseerd om het plan te testen en optimalisaties door te voeren.

4. Realisatie

Proces: Realisatie

We gaan aan de slag! Met een op elkaar ingespeeld team van vaste bouwpartners wordt het technische en sociale project doorlopen. We laten hierbij de klanttevredenheid onafhankelijk meten tijdens en na de realisatie.

5. Afronding en evaluatie

Proces: Afronding en evaluatie

Na afronding maar vaak ook tussentijds evalueren we het proces en de prestaties met het streven om continu te willen blijven verbeteren. Ook de bewoners en juiste voorlichting voor de gebruiksfase zijn hier een belangrijk onderdeel van.

6. Beheer

Proces: Beheer

In de gebruiksfase ondersteunen we nog waar nodig de bewoners nog in het energiezuinig gebruik van de woning. Technisch kunnen we de conditie van de woningen blijven monitoren en bijhouden totdat er opnieuw aanleiding is om planmatig onderhoud te gaan plegen. De cyclus herhaalt zich weer.