Optimalisering brandveilig gebouw

Voor het wooncentrum Jurriaan Pels te Eindhoven gaan wij werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van optimalisering brandveilig gebouw aan de hand van de inventarisering brandveiligheid WBDBO (weerstand branddoorslag en brandoverslag).

 

Hiervoor worden de kozijnen met deuren van appartementen vervangen worden (185 stuks), de deuren in de centrale gangen worden vervangen en voorzien van deurautomaten of deurdrangers met kleefmagneten en rookmelders.

 

Tevens wordt er een horizontale brandscheiding in het gebouw aangebracht. Dat wil zeggen dat alle sparing in de vloeren bij de appartement brandwerend worden afgedicht.

 

Betrokken ketenpartners in dit proces zijn o.a. Besam-Kegro deuren en Vis sanering en brandwerende afdichtingen

 

Specifieke voorzorg maatregelingen:

asbest moet in containment verwijderd worden. Hiervoor dienen de bewoners 1 dag hun woning te verlaten. De gehele sanering wordt in aansluitende fases uitgevoerd.

 

Het mag duidelijk zijn dat hier een nauwkeurige afstemming en communicatie plaats vindt, met de bewoners en alle overige betrokken partijen.